ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") www.kvknet.com.tr internet sitesinin(“Site”)  faaliyetlerini yürüten ve sahibi olan GAZİ MAHALLESİ 28/30 SK. NO: 18/1- GAZİEMİR/İZMİR adresinde bulunan ARYOM YAZILIM YÜKSEK TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ( “ARYOM” ) ile  Site’ye üye olan internet kullanıcısı ("Üye") arasında akdedilmiştir.

 1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu ARYOM’un Site üzerinden sunmuş olduğu hizmetlerden Üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  1. Üye, Site’ye üye olurken vermiş olduğu kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle ARYOM’un uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

  1. Üye, ARYOM tarafından kendisine verilmiş yahut kendisi tarafından belirlenmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı münhasıran kendine aittir ve bu hak devredilemez. Üye’nin bu hükme aykırı davranışları sebebiyle doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ARYOM'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, ARYOM’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Parolanın güçlü belirlenmesi Üye’nin sorumluluğundadır.

  1. Üye, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme'nin hükümlerine, yürürlükteki mevzuata ve aşağıda sayılan ;
         1. Site üzerinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici, zarar verici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunulması.
         2. Site’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması,
         3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşmeye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması,

   halleri başta olmak üzere ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder.

  1. Üye'nin Site dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye’nin Siteye karşı herhangi bir yetkisiz eyleminin tespit edilmesi halinde ARYOM’un üyeliği bildirimsiz olarak geçici ve veya süresiz dondurma hakkı saklıdır.

  1. ARYOM, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından,üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye ARYOM tarafından gerekli tüm idari ve teknik tedbirlerin alındığını, ARYOM’un gelişen teknolojilere uygun olarak sistemlerini güncel ve güvenilir tuttuğunu kabul eder. Üye, Site’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ARYOM'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 

  1. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

  1. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ARYOM’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu tutulamaz; Üye ortaya çıkabilecek herhangi bir zarar nedeni ile ARYOM’a yönelmiş tüm talepleri ilk talep üzerine derhal ve nakden tanzim edecektir. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ARYOM’un Üye’ye karşı özleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

  1. Site yazılım ve tasarımı ARYOM mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Site içerisinde Üye’ye sunulan hizmetler kısmen veya tamamen, hiçbir şart altında ARYOM’un izni olmadan kopyalanamaz, paylaşılamaz, yayınlanamaz ve ticari amaçlar kullanılamaz.

  1. ARYOM tarafından Site’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

  1. ARYOM kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir, çerezler aracılığı ile veri toplayabilir. ARYOM, üyenin Site üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. İlgili kayıtlara ilişkin üye tarafından ARYOM’a yöneltilen silme, talepleri ancak üyeliğin sonlandırılması halinde mümkündür. Üyeliğin sonlandırılması nedeni ile ortaya çıkabilecek herhangi bir zarar nedeni ile ARYOM’dan tazminat talep edilmesi mümkün değildir. İmha işlemi Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte sayılan imha yöntemlerden birinin kullanılmasıyla  gerçekleştirilecektir.

  1. Site’ye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında ARYOM viştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Siteye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, ARYOM iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, ARYOM ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, paylaşılmasına, ARYOM ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece ARYOM ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve ARYOM ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.kvknet.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabilir.

  1. ARYOM, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya ARYOM’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) ARYOM ve ARYOM web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

  1. ARYOM Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye ARYOM Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

  1. ARYOM, Sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya ARYOM Site’yekayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

  1. ARYOM, Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

  1. ARYOM, işbu Sözleşme uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu Sözleşmesiyyi onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

  1. Üye, temin etmiş olduğu iletişim adreslerine gelen mesaj, mail yahut aramalarda, iletişim kuran 3. kişinin ARYOM yetkilisi olduğunu kendi imkanları dahilinde doğrulamakla yükümlüdür. ARYOM tarafından kullanılan resmi iletişim adresleri ilan edilmiş olup, üye ilgili iletişim araçları kullanılarak kendisine ulaşıldığını teyit etmeli, her halükarda özel nitelikli verilerini, kimlik verilerini, şifre, kullanıcı adı, ödeme yöntemleri gibi verilerini paylaşmamalıdır. Üye ARYOM yetkilileri tarafından bu ve benzeri bilgilerinin talep edilmeyeceğini, bu bilgileri paylaşması nedeni ile ortaya çıkabilecek zarardan ARYOM’un sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

 1. Sözleşmenin Feshi ve Değişikliği

İşbu Sözleşme Üyenin üyeliğini iptal etmesi veya ARYOM tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. ARYOM tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere işbu Sözleşmeyi veya bir bölümünü ve Site’de yer alan diğer politikaları ve sair evrakı   değiştirebilecek veya feshedebilecektir. Yapılacak değişiklik veya fesih Üye’ye ulaştığı anda geçerlilik kazanacaktır.

 1. Mücbir Sebep

ARYOM’un kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini objektif olarak engelleyici ve/veya geciktirici,  önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem,  yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. Mücbir sebep nedeniyle ifasının edememesi veya gecikmesi halinde ARYOM, yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu SözleşmesiNin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 1. Delil Sözleşmesi

Taraflar, ARYOM'a ait tüm kayıtların tek ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

 1. İhtilafların Çözümü

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Uygulanacak Hukuk

Üye’nin vatandaşı yahut yerleşik olduğu ülke veya adrese bakılmadan sözleşmeye TÜRK HUKUKU uygulanır. Aksi yönde kayıtlar geçersizdir.

 1. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.